Oficiální web Obce Horní Radouň

Obec Horní Radouň
oficiální web obce

letecke-foto
Menu

Územní plán obce Horní Radouň

04.02.2014  Hlavní­ výkres

Seznam dokumentů k záznamu ID 12

04.02.2014  Textová část územní­ plánu Horní­ Radouň

Seznam dokumentů k záznamu ID 13

04.02.2014  Vyhláška o vydání­ územní­ho plánu

Seznam dokumentů k záznamu ID 14

04.02.2014  Výkres předpokládaného záboru půdní­ho fondu

Seznam dokumentů k záznamu ID 15

04.02.2014  Výkres širší­ch vztahů

Seznam dokumentů k záznamu ID 16

04.02.2014  Výkres veřejně prospěšných staveb

Seznam dokumentů k záznamu ID 17

04.02.2014  Výřez z koordinační­ho výkresu Bukovka

Seznam dokumentů k záznamu ID 18

04.02.2014  Výřez z kordinační­ho výkresu - Horní­ Radouň

Seznam dokumentů k záznamu ID 19

04.02.2014  Výkres z koordinační­ho výkresu Nový Bozděchov

Seznam dokumentů k záznamu ID 20

04.02.2014  Výkres z koordinační­ho výkresu Starý Bozděchov

Seznam dokumentů k záznamu ID 21

04.02.2014  Legenda UZ

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací