Oficiální web Obce Horní Radouň

Obec Horní Radouň
oficiální web obce

letecke-foto
Menu

Výhlášky a nařízení obce

16.12.2017  Obecně závazná vyhláška 3/2017 o místních poplatcích

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

16.12.2017  Obecně závazná vyhláška 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

03.01.2017  Obecně závazná vyhláška č.2/2016,kterou se stanoví část spol. školského obvodu MŠ

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

03.01.2017  Obecně závazná vyhláška č.1/201, kterou se stanoví část spol. školského obvodu ZŠ

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

19.12.2016  Vyhláška o noční­m klidu

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

30.06.2016  Vyhláška č. 2/2015 o mí­stní­m poplatku za odpady

Seznam dokumentů k záznamu ID 22

01.08.2011  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o mí­stní­m poplatku za provoz sběru, shromažÄování­, přepravy, tří­dění­, využí­vání­ a odstraňování­ komunální­ch odpadů.

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

01.07.2011  Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

08.06.2011  Obecně závazná vyhláška 3/2011 pravidla pro pohyb psů

Seznam dokumentů k záznamu Č.jednací

28.01.2008  Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o mí­stní­m poplatku za provoz sběru, shromažÄování­ a tří­dění­ komunální­ho odpadu

Seznam dokumentů k záznamu ID 6

19.09.2007  Vyhláška o nakládání­ s komunální­m a stavební­m odpadem

Seznam dokumentů k záznamu ID 5

27.08.2007  Vyhláška obce horní­ Radouň o úpravě sazby daně z nemovitostí­

Seznam dokumentů k záznamu ID 2

27.08.2007  Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o mí­stní­m poplatku za provoz sběru, shromažÄování­, přepravy, tří­dění­, využí­vání­ a odstraňování­ komunální­ch odpadů.

Seznam dokumentů k záznamu ID 3

27.08.2007  Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o mí­stní­ch poplatcí­ch

Seznam dokumentů k záznamu ID 4