Oficiální web Obce Horní Radouň

Obec Horní Radouň
oficiální web obce

letecke-foto
Menu

Obec Horní Radouň- KOMISE A VÝBORY

Jméno funkce v komisi
Finanční výbor - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: podílí se na přípravě rozpočtu obce ·navrhuje výši místních poplatků
·navrhuje rozpočtové změny
·provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

Šojslová Jaroslava   člen
Vaňásková Marie   člen
Černoch Petr  předseda
Kontrolní výbor - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
- dohlíží na způsob a stav čerpání obecního rozpočtu
- dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků

Matějková Lada  člen
Vaňásková Marie   člen
Vališ Roman   předseda
- zřizovatel:  obce

Vymezení působnosti: